Privatlivspolitik for
Thula Private Lodge

Opdateret juli 2023.

Som kunde hos Thula Private Lodge forudsætter det, at du afgiver visse personlige oplysninger. I forbindelse med behandling af personoplysninger kan du herunder læse mere om vores privatlivspolitik, hvordan vi hos Thula Private Lodge behandler dine data.

KONTAKTOPLYSNINGER
Hos Thula Private Lodge behandler vi dine persondata i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
Du er altid velkommen til at kontakte os på Lodge@thula.dk for uddybende forklaring. HVILKE DATA INDSAMLES?

Vi gemmer almindelige personoplysninger om dig, som alle er afgivet til os af dig. Eksempler på data, som du aktivt kan have afgivet er:

  • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

  • Oplysninger sendt via e-mail.

  • Oplysninger du deler med os via de sociale medier, herunder LinkedIn, Instagram og

Facebook

  • Særligt personfølsomme oplysninger som deles ved individuelle bookinger

ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

De indsamlede data anvendes med det formål at føre journal, for at kunne yde den bedst mulige behandling, samt informere og komme i kontakt med kunder.

PERSONDATA OPBEVARES

  • Informationer opbevares på computerens egen harddisk, samt en ekstern harddisk

  • Thula Private Lodge er underlagt tavshedspligt, og anvender udelukkende indsamlede oplysninger til bookinger

  • Oplysninger på computerens harddisk og eksterne harddisk slettes efter 12 måneder efter endt ophold

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Thula Private Lodge videregiver vi udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik eller aftalt med dig personligt. Det betyder, at vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller anden myndighed. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og/eller organisationer medhenblik på beskyttelse mod svindel. Thula Private Lodge beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data med storforsigtighed.

DINE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, er du meget velkommen til at kontakte os, og vi vil undersøge muligheden. Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, samt hvor de stammer fra eller hvad vi anvender dem til. Det er også altid muligt, at få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata.

DU HAR RET TIL AT FÅ PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis du mener, at de persondata vi ligger inde med er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Dette sker ved henvendelse til os, hvor du skal oplyse os om, i hvilket omfang unøjagtighederne består i og hvordan du ønsker dem rettet. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, vil vi være forpligtet til at slette dine persondata. Dette foregår vedmakulering, hvorfor oplysningerne ikke kan fremskaffes igen. Dit samtykke er frivilligt, og kan til enhver tidtrække det tilbage ved henvendelse til os. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, som vi indhentede dem til, kan du ligeledes anmode om sletning. Du kan altid kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid mod lovgivningen.

Henvender du dig med anmodning om at få oplysninger rettet eller slettet, vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt, hvorefter vi vil være i stand til at foretage en eventuel ændring hurtigst muligt.

Open chat
Send a message to Thula Private Lodge
Contact Thula Private Lodge her
Hi welcome to Thula Private Lodge
Do you need an overnight stay in one of our unique chalets